Gå til innholdet

Vil først finne ut hvor stor andel de ideelle organisasjonene leverer av helse- og sosialtjenester til kommunene, før han går videre med tiltak og planer for å oppnå målet om generell vekst i tjenesteleveringen fra ideelle organisasjoner.

Helseminister Bent Høie
Stortinget har tidligere bedt Regjeringen om å fastsette et konkret mål for ideelle organisasjoners andel av helse- og sosialfeltet. Stortinget vil også ha en plan for hvordan det tallfestede målet kan nås.

Helseminister Bent Høie vil først utrede mer, før han svarer opp bestillingen fra Stortinget. – Dette er for lite offensivt av helseministeren, sier generalsekretær Helmut M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Det er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad, som har etterlyst hvor saken om de ideelles andel står gjennom å stille spørsmål til helseministeren i Stortinget. Bent Høie svarte opp fredag 10. november.

Høie sier i sitt svar at han vil finne ut hvor stor andel de ideelle organisasjonene leverer av helse- og sosialtjenester til kommunene, før han går videre med tiltak og planer for å oppnå målet om generell vekst i tjenesteleveringen fra ideelle organisasjoner.

Han avviser også kravet om å sette et tall som mål på hvor stor andel av leveransene de ideelle organisasjonene skal ha.

– Departementet er nå i gang med en veileder, der de skal avklare handlingsrommet for det offentliges innkjøp fra ideelle organisasjoner. Dette er et positivt signal. Jeg opplever likevel at Stortingets bestilling innebærer at regjeringen og Høie leverer en mer omfattende og helhetlig plan for hvordan en kan sikre det ideelle innslaget på helse- og sosialfeltet. En slik plan ville forpliktet regjeringen på en helt annen måte enn enkelttiltak som presenteres her. Høie hadde en mulighet til å vise sitt engasjement og svare opp dette i sin respons til Bollestad. Vi opplever i stedet at han er passiv, sier generalsekretær Liessem i stiftelsen CRUX.

- Stiftelsen CRUX har tro på mangfold blant tjenesteleverandørene på helse- og sosialfeltet. Det gir variasjon i tjenestene til beste for brukerne. Men ideelle organisasjoner trenger at politikerne tar grep for å sikre at de er en del av mangfoldet, sier generalsekretær Liessem.
Oppdatert