Gå til innholdet

Det er tre ting vi der deg huske på FØR du sender reiseregninger eller utlegg.


1) Alle må sende reiseregning og utlegg med forside, sammen med kvitteringer, i en og samme mail. Ikke splitt dette opp i flere mailer. Noen ganger får Viewledger andre mailer mellom forside og kvitteringer. Da er det ikke så lett å holde oversikt. 

2) Husk å skrive i mailen at vedleggene gjelder stiftelsen CRUX. Viewledger har mange kunder, og det er ikke lett å vite hvor den enkelte jobber. La det stå tydelig.

3) Ikke send vedlegg direkte fra scanneren til Viewledger. Da må de bruke tid på å spore opp avsenderenes mailadresser på annet vis hvis det skulle være noe. 

Takk for du samarbeider, og bidrar til å gjøre dette smidigere. 
Oppdatert