Gå til innholdet

20.april ble det arrangert Boligsamling for virksomheter som driver boligsosialt arbeid.

Boligsamling på Hamar for ansatte i Kirkens Sosialtjeneste.
Kirkens Sosialtjeneste arrangerer 2-3 boligsamlinger i året, hvor ansatte fra våre virksomheter i Tromsø, Hokksund, Steinkjer, Trondheim og Hamar møtes. Denne gangen ble Boligsamlingen arrangert i lokalene til Hamartiltakene, hvor felles og lokale utfordringer ble drøftet.

Tre temaer på agendaen
1. Hvordan kan vi dokumentere arbeidet bedre?
Gruppen drøftet hvordan registreringsarbeidet kan dokumentere bedre det arbeidet som drives. Både kvaliteten og kvantiteten i boligarbeidet må synliggjøres i større grad.

2. Hvordan jobber vi metodisk?
Tiltakenes faglige metoder i oppfølgingen av beboerne ble gjennomgått, samt hvilke faglige ressurser som finnes. På samlingen ble tre faglige tilnærminger som benyttes i dag satt fokus på: Sosialt nettverksarbeid, kognitiv tilnærming og motiverende samtale/intervju. Den metodiske tilnærmingen i virksomhetene har fellestrekk, samtidig som det også arbeides noe forskjellig. -Virksomhetene er gode på ulike områder, og vi ser muligheten for å lære av hverandre, sier rådgiver i Seksjon oppfølging, Kathrine Tveit Heggset. Hun jobber hovedsaklig med boligarbeidet i Kirkens Sosialtjeneste.

3. Hvilke utfordringer har vi?
Boligarbeidet støter på ulike utfordringer. Noen av spørsmålene som ble drøftet var: Hvordan kan vi skaffe flere private utleieboliger? Hvordan kan boligtiltakene få til gode overganger i forhold til inn- og utflytting av bolig?
Hvordan samarbeide bedre med behandlingsinstitusjonene ved tilbakefall? Og hvordan jobbe for å gi god informasjon til samarbeidspartnere rundt oppstarten av våre boligtiltak?
Oppdatert