Gå til innholdet

Prosjekt støttet av VOX og Kunnskapsdepartementet.

Snekkerverksted på Tilja oppfølgingssenter.
Høsten 2011 ble Tilja oppfølgingssenter i Skien bedt om å lage et prosjekt av VOX, og mottok 200 000 kroner til dette. VOX er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, underlagt Kunnskapsdepartementet. De vektlegger voksnes læring som skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

- ”Flisespikkeriet” har hatt fokus på praksisnær opplæring og utprøving, knyttet til tømrerfaget og snekkerverkstedet ved Tilja. Prosjektet har vært et samarbeid mellom oss og "Sluseprosjektet” (Kriminalomsorgen), forteller virksomhetsleder på Tilja, Eva Løberg.

Integrert matematikk, norsk, data, kommunikasjon
En mattelærer fra ”Sluseprosjektet” har integrert praktisk matematikk, norsk og kommunikasjon inn i planlegging og snekring av skillevegg i ”kursrommet”, og innsetting av vinduer og dør. Faglærer har planlagt opplæring i dataprogrammet ”SketchUp” og lagt til rette for praktisk snekring. Autorisert tømrer fra Tilja har fulgt opp deltagerne i gjennomføringen av arbeidet.
Oppdatert