Gå til innholdet

Styve Gard har vunnet en anbudskonkurranse i Oslo kommune.

Bildet er fra Styve Gard avdeling Evanger på Voss
Rammeavtalen på fem plasser trer i kraft allerede 1.juli 2011. Den har en varighet på fire år, med opsjon for ytterligere ett + ett år.

- Vi er kjempepglade og takknemlige for kontrakten, og ser på dette som en anerkjennelse av det tilbudet vi gir. I og med at vi har fikk kontrakt i konkurranse med bare kommersielle aktører, synes vi det er ekstra kjekt, sier virksomhetsleder Jan Bjarte Kjelbye.

Teoretisk sett kan avtalen være verdiløs, hvis Oslo kommune ikke plasserer ungdom i henhold til avtalen. Dersom avtalen følges av plasseringer, gir den Styve Gard et løft etter en tøff periode med nedbemanning. Og det er en stor begivenhet.

Flere ben å stå på
- Det ligger noen utfordringer i at vi har fått avtalen, ettersom den starter allerede 1.juli. Det tar tid å rekruttere nye medarbeidere, men det er en hyggelig utfordring da, sier Kjelbye. - Avtalen er også et ledd i strategien vår om å ha flere ben å stå på, og flere oppdragsgivere. Det er viktig for fremtiden vår, mener han.


Oppdatert