Gå til innholdet

I går var det hyggelig innrykk på hovedkontoret med ansatte fra oppfølgingssentrene i Hamar, Sandes og Øvre Eiker. Da ble siste opplæringsbolk i felles fagmetode "Arbeidshjulet" gjennomført. 
Fra venstre Martha (CRUX Barm oppfølgingssenter), Cecilie (Crux oppfølgingssenter), Liv og Jon-Arne (begge CRUX Barm oppfølgingssenter), Elisabeth og Helene (CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter) og Gitte (fagutviklingskonsulent ved hovedkontoret).
Dette vårsemesteret har det vært fokus på opplæring i felles fagmetode i seksjon oppfølging. I går møttes siste gjeng for opplæring i "Arbeidshjulet".. Fagkonsulent Gitte Svennevig ved hovedkontoret loset dem gjennom stoffet. "Arbeidshjulet" som skal være innført i virksomhetene innen 1.desember.  
Oppdatert