Gå til innholdet

Fengslene på Vestlandet har strammet inn permisjonene. En paradoksal handling av regjeringen mener Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset oppfølgingssenter, som uttrykker sterk bekymring i Bergens Tidende for utviklingen.

Foto: Vegard Valde, Bergens Tidende
Det er litt over ti år siden «Ole» kom ut av Bergen fengsel. Drapsdømt som 16-åring og med en familie langt borte, kunne fremtiden fort blitt en kamp han aldri ville ha vunnet.

Etter å ha sonet en tredjedel av dommen fikk han tilbud om permisjon.

- Det å knytte relasjoner til noen som bare vil deg godt, det gjør noe med deg. Du får tillit og du skaper tillit. I fengslet kan du fort bli nok en mappe i bunken. Det er mange folk der inne.

«Ole» forteller at Kalfarhuset oppfølgingssenter ble hans redning. I dag lever han et normalt familieliv og er leder i et selskap på Vestlandet.

- Jeg trengte mye i livet mitt. Der var det en-til-en samtaler, terapi, musikktimer. I siste del av soningen jobbet jeg som gitarlærer. Jeg fikk andre verdier, et annet nettverk. Jeg hadde ikke klart meg like godt uten Kalfarhuset.

Paradoksalt av regjeringen
Kalfarhuset tilbyr blant annet kurs i aggresjonskontroll for voldsdømte, og foreldre- og samlivskurs, som går over flere kvelder i måneden. Med kun én permisjon per måned er innsatte avskåret fra å delta på disse samlingene.

- Det paradoksale er at regjeringen sier de vil styrke rehabiliteringen av innsatte, mens de samtidig underminerer tilbudet vårt. Innstrammingen ødelegger hele modellen vi arbeider etter, og vil føre til mer tilbakefall til kriminalitet, sier Tesdal.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende (08.10.15)

Oppdatert