Gå til innholdet

Møt ny politisk ledelse i Barne- og likestillingsdepartementet, få siste nytt fra Bufdir om kommende anskaffelser, viktige faglige foredrag, debatt og mye mer! Påmeldingsfristen går ut på fredag.

Ideelt Barnevernsforum (IB) som i 2019 runder 10 år, er en viktig møteplass for ideelle aktører i barnevernet. 2.-3.april er det ny IB-konferanse på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen), som i år blir historisk. Påmeldingsfristen er førstkommende fredag, 15.februar 2019.

- Konferansen er en viktig møteplass for ansatte i ideelle barnevernsvirksomheter. Her er mye å hente for både ledere og miljøpersonell. Vi er spente på hva ny politisk ledelse i BLD sier om ideelles plass i barnevernet. Anskaffelsesdirektøren i Bufdir kommer med siste nytt hva som er i vente og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Monika Alvestad Reime, vil komme med et kritisk blikk på etablerte forståelser og dominerende ideer i institusjonsbarnevernet. Hun har blant annet skrevet en doktorgrad om tvang i barnevernet. Ekstra gøy er det å fortelle at hun har jobbet ved CRUX Styve Gard, sier seniorrådgiver i CRUX Asbjørn Sagstad.

Historisk konferanse
For første gang arrangeres dag 2 som en åpen fagkonferanse sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Tema: «Hva er god medvirkning? – og barns medvirkning i barnevernet».

- Dagen vil ha et særlig fokus på god praksis, hvor man vil få møte ulike aktører og deres erfaringer, forteller Sagstad.

Se fullstendig program.

Meld deg på!
Sagstad sitter i arbeidsutvalget til IB, og kan melde at påmeldingene strømmer på. Foreløpig er det få fra CRUX som har meldt sin interesser, og han oppfordrer til at vi synes og markerer oss i slike sammenhenger.

- Det er viktig at CRUX er der det skjer, også faglig. Vi er en av landet største ideelle barnevernsaktør, og jeg tenker det er en viktig arena for oss å være på. Så jeg håper å se mange kollegaer på konferansen!

Påmelding
Påmeldingsavgiften varierer alt etter hvor mye av IB-konferansen du vil delta på, matservering etc. De ulike priskategoriene kommer opp etter at du har fylt ut første side av påmeldingsskjemaet.
Oppdatert