Gå til innholdet

Stiftelsen Crux deltok mandag 30. oktober i helse- og omsorgskomiteens høring på Stortinget om statsbudsjettet for 2018. CRUX utfordret politikerne på plan for vekst i ideelle organisasjoners andel av helse- og omsorgssektoren. Stiftelsen advarte også mot at store kutt i tilskuddet til «frivillig arbeid» skaper stor usikkerhet.

Mandag 30.oktober etterlyste stiftelsen CRUX regjeringens plan for vekst blant ideelle organisasjoner i helse- og omsorgssektoren.
Komiteene på Stortinget arrangerer for tiden høringer om statsbudsjettet for 2018. Stiftelsen CRUX har gått gjennom budsjettet og var mandag til stede i høringen i helse- og omsorgskomiteen.

Stortinget har tidligere gitt Regjeringen i oppdrag å fastsette mål for hvor stor andel av virksomheten i helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet av ideelle organisasjoner. Stortinget har også etterspurt en plan for å nå målet. Stiftelsen CRUX etterlyste mål og plan i dagens høring.

- Vi har registrert at Stortinget har bedt Regjeringen levere på dette, men vi har ikke registrert Regjeringen har kommet opp med en plan. Vi etterlyser at det blir gjort grep for å sikre mangfold i tjenesteleveringen på helse- og omsorgssektoren, sa generalsekretær Helmuth Liessem i høringen.

Generalsekretær påpekte også at reduksjonen i den økonomiske rammen på budsjettposten for tilskudd til «frivillig arbeid» skaper generell usikkerhet. Reduksjonen i rammen stemmer ikke med at etterspørselen etter virksomhetens tjenester stagnerer. – Vi søker hvert år om mer penger enn det vi får tildelt. Ut fra behov, kan vi utvide virksomheten vår i de kommunene der vi allerede er etablert. Vi kan også inngå nye samarbeidsavtaler i kommuner som per i dag ikke har oppfølgingstjenester, sa han til helse- og omsorgskomiteen under høringen i dag.

Stiftelsen CRUX møter også i høringen til Justiskomiteen, som er fredag 3. november.
Oppdatert