Gå til innholdet

Stortinget debatterte mandag 28. mai forslaget om at private aktører skal fases ut fra barnevernet. Det ble ikke flertall for at barnevernet kun skal drives av det offentlige selv og ideelle aktører. Stortinget landet på en mellomløsning som stiftelsen CRUX er fornøyd med.
Stortinget vedtok at det skal sikres langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025. Samtidig vil Stortinget at den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres. Regjeringen får nå i oppdrag å gjennomføre dette.

−Dette er et steg i positiv retning. Stiftelsen CRUX var klar over at det ikke gikk mot flertall. Vi er fornøyd med at både ideelles andel skal økes til 40 prosent og ikke minst at det blir lagt vekt på langsiktige og løpende avtaler, sier generalsekretær i stiftelsen CRUX, Helmuth M. Liessem.

Han påpeker at langsiktige avtaler gir forutsigbarhet for barn og unge i barnevernets omsorg. Virksomhetene får rom og tid til å bygge opp gode tilbud for barna i stedet for å kontinuerlig å måtte forberede nye anbudsrunder.

Stiftelsen CRUX forventer nå at regjeringen tar saken på alvor. − Vi er klar over at Stortinget tidligere har bedt regjeringen tallfeste de ideelles andel av helse- og sosialfeltet, uten at det har vært fulgt opp, sier generalsekretæren.

Når det gjelder barnevernsfeltet påpekte statsråd Helleland at en tallfesting, som vedtaket ber om, kan være vanskelig på grunn av begrensninger i EØS-regelverk.

- Vi håper at dette ikke er et signal om at denne saken blir trenert. For nå er det på tide å ta grep for å sikre gode tjenester for barna i barnevernets omsorg. Vi forventer at regjeringen følger opp vedtaket, sier generalsekretær Liessem.

 
Oppdatert