Gå til innholdet

Med en tydelig stemme i det offentlige rom, for mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner, har Eilev Erikstein vært en synlig diakon i Telemark i mange år.
Eiliv Erikstein ble tildelt Diakoniprisen 2019 på Diakonikonferansen i Oslo 25.oktober. Foto: Lina Nordlie
Erikstein har gjennom årene vært nyskapende, utholdende og trofast medarbeider som har betydd mye for mange. Som prostidiakon i Vest-Telemark i 28 år har erfaringene vært til inspirasjon for å få etablert prostidiakonstillinger andre steder i landet. Eilev Erikstein har vært mentor for flere av disse. 

Han har på kreative og nye måter nådd ut til mange mennesker i sin rolle som diakon. Spesielt gjennom pilegrimsarbeidet som kirken i Vest-Telemark har hatt i samarbeid med psykisk helse i Seljord, Vinje, Tokke, Nissedal, Kviteseid, Fyresdal og DPS i Seljord siden 2008. Dette arbeidet har satt diakonien og diakonen på kartet, og viser hvordan kirken lokalt kan være en viktig samarbeidspartner for berørte kommunale instanser. 

Eilev Erikstein er fast spaltist i Telemarksavisa og han har også en fast diakonispalte i Vest-Telemark blad, og bruker også sosiale medier som kanal fra sitt arbeid som prostidiakon.

Vi gratulerer!
Oppdatert