Gå til innholdet

Erfaringskonsulent Hendrik Thuen fra CRUX Værestedet på Hamar møtte lørdag Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie og ordførerkandidatene Knut Fangberget og Kai Ove Bergvar.
Foto: Innlandet Høyre
Thuen fikk god tid til å fortelle historien sin, og ga politikerne tips og ideer til ettervern og lavterskeltilbud i kommunene. Han poengterte viktigheten av å ha varierte tilbud som gjør at den enkelte blir sett og får utvikle seg. Thuen trakk også frem at systemene, både i det offentlige, private og frivillige, må snakke bedre sammen slik at sjansene for å falle tilbake til gamle venner og rusmiljø blir minst mulig.

I følge Facebooksiden til Innlandet Høyre opplevde statsråden og de to ordførerkandidatene møtet som nyttig og inspirerende, og de var lutter øre!
Oppdatert