Gå til innholdet

Barm oppfølgingssenter og Værestedet Arbeideren (Hamartiltakene) fortsetter i dagens form.

Hamartiltakene delte ut mat til 17 939 besøkende i 2015
Før nyttår sa Hamar kommune opp driftsavtalen med Kirkens Sosialtjeneste. De ønsket å forhandle fram en ny avtale med virkning fra 01.01.2017.

Bakgrunnen var at Helse- og omsorgsavdelingen i Hamar kommune må kutte budsjettet med 7-8 millioner kroner. I et forslag fremmet for kommunestyret var Kirkens Sosialtjeneste Hamartiltakene kuttet med 1 million kroner. Hele tilskuddet til Barm oppfølgingssenter var borte, og 400 000 kroner av tilskuddet til lavterskeltiltaket Værestedet Arbeideren.

På kommunestyremøtet 22.juni ble det derimot fremmet forslag om at rådmannen i sine forhandlinger med Hamartiltakene, sikrer at de to tiltakene ikke blir lagt ned før ny avtale igangsettes 01.01.17. Dette fordi "det er et lavterskel-tilbud for de aller svakeste som må ivaretas på en trygg måte, og Hamartiltakene har store deler av finansieringen sin fra Helsedirektoratet, som forutsetter lokal finansiering".

Regnbuealliansen vedtok å opprettholde Hamartiltakene i dagens form
Regnbuealliansen er partiene i posisjon i Hamar kommune; Hamar By og bygdelista, MPG, Høyre og Venstre. De mener "Hamartiltakene er avgjørende for å kunne tilby hjelp til mennesker, som av ulike grunner, har falt ut av samfunnet. Samarbeidet kommunen har med Kirkens Sosialtjeneste er enormt verdifullt for kommunen og sparer det offentlige for langt flere ressurser enn om dette tilbudet ble redusert."

Kommunestyret vedtok enstemmig å opprettholde Hamartiltakene i dagens form.

- Dette er en veldig gledelig, og en god attest til det arbeidet som drives på Hamar! Nå jobbes det videre med en ny driftsavtale, sier seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe ved hovedkontoret i Kirkens Sosialtjeneste.
Oppdatert