Gå til innholdet

Stolt og glad – er det mulig når du arbeider med rusmisbrukere? Mange har hørt om Hamar sine gode tiltak for rusmiddelavhengige. De som arbeider med det samme i andre kommuner, skjønner ikke hvordan Hamar har klart å få til så mye som de har.

Hamar kommune har gjort noen valg og dette har båret frukter. Jeg vet ikke helt hvordan Hamar tenkte i 1996 da de startet sitt samarbeid med den frivillige organisasjonen Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene, om oppfølging av mennesker med bakgrunn i rus og kriminalitet. Men at det var enkeltpersoner som den gang var innovative og tenkte langsiktig, det er jeg sikker på.

Den krevende samordningen
Når jeg ikke er student, er jeg så heldig at jeg arbeider i denne frivillige organisasjonen og har fått lov å være med på oppbyggingen av tiltaklene i tett samarbeid med Hamar kommune. I Hamar har vi som i andre kommuner nok av utfordrende oppgaver. Ikke minst kan god kommunikasjon mellom tjenesteyterne og samordning av tiltak for mennesker som slitet være svært krevende. Når det kommer besøk til Hamar for å se og høre om vårt arbeid, er det nettopp den gode samordningen og helheten de blir mest forundret over at vi har fått til.

De ser at det er mulig å samarbeide om ulike tiltak som; lavterskeltiltak for aktive rusmisbrukere, matutlevering til alle som trenger det, akutthybler, et rusfritt ettervernstiltak med egen arbeidstreningsarena og rusfrie boliger. Alt dette uten at naboer og andre klager. Det er ofte at jeg får følgende spørsmål: «Samarbeider dere noe med Nav da?» Og når jeg svarer at vi har direkte kontaktinformasjon til enkeltpersoner i Nav og samarbeider med dem på alle nivåer, blir de forundret.

I mange kommuner er det stor avstand mellom de ulike aktørene på feltet og ofte kjenner de ikke hverandre så godt sier de. Det skaper usikkerhet blant de som skal gjøre jobben. Så det er med stolthet jeg formidler til andre hva Hamar kommune har klart å skape ved å satse på oppbygging av tiltak for en gruppe mennesker som mange ganger ikke blir prioritert. Tiltakene er en viktig del av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Der brukerne opplever bedre helse og livssituasjon.

Et privat supplement
Hamar kommune sine innbyggere bidrar med et stort antall timer i frivillig arbeid for ulike frivillige organisasjoner. Mye av dette arbeidet måtte noen ha betalt for om de frivillige ble borte. Hamartiltakene i Kirkens Sosialtjeneste er et unikt samarbeid mellom en ideell stiftelse og Hamar kommunene. Arbeidet viser hva man kan få til når offentlige myndigheter, ideelle organisasjoner og frivillige arbeider sammen for felles løsninger.

Jeg mener at de frivilliges rolle er viktig og opplever at det i dag er en stolthet knytte til arbeidet som utføres. Det er med stor glede jeg forteller om et supplement som blir verdsatt og fungerer i samarbeid med det offentlige. At Hamar kommune har fått til gode tjenester for denne målgruppen håper jeg alle synes er bra, fordi jeg tror at et velferdssamfunn og en kommunes kvalitet måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste.

Mange ser at det å komme seg ut av rusavhengighet for å få et bedre liv, er en kamp de selv må kjempe. I tillegg krever veien ut av rusproblemer innsats på flere områder. Tettere samhandling sies å være «nøkkelen». Dette er Hamar på god vei med og kan i det videre arbeidet bygge på det vi har fått til. Jeg kjenner også på entusiasmen og stoltheten over å få lov være en del av kommunens rusarbeid.

Anne Berit Nomerstad
Virksomhetsleder Hamartiltakene, Kirkens Sosialtjeneste
Student ved master i velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer

Kort om Velferd
Magasinet Velferd har en papirutgave og nettutgave og utgis av Stiftelsen Sosial Trygd. Magasinet feiret 100-årsjubileum i 2012. Velferd har som mål å bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Magasinet har en bred dekning av sosiale spørsmål, trygd, rehabilitering, attføring og arbeid. Velferd henvender seg til ansatte og brukere av det offentlige velferdsapparatet, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, forskere, beslutningstakere og andre som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten. Besøk Velferds hjemmeside her.
Oppdatert