Gå til innholdet

Ideelle leverandører i barnevernet skal nå slippe anbud. FO og de ideelle jubler.

Seksjonssjef Asbjørn Sagstad, Kirkens Sosialtjenestse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil skjerme de ideelle fra tidsavgrensede kontrakter, også kalt anbud. Disse skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til en av partene sier dem opp. Leverandørene må fortsatt konkurrere med hverandre når nye avtaler skal inngås, men de slipper altså å gjøre det igjen og igjen.

Dette framkommer i det årlige tildelingsbrevet fra BLD til Bufdir, som ble sendt ut denne uka. – Urettferdig og veldig uheldig, protesterer Erik Sandøy på vegne av de kommersielle aktørene.

– Taperen er barnevernet
Erik Sandøy er administrerende direktør for en av de største kommersielle aktørene, Aleris Ungplan & BOI, og leder arbeidsutvalget for barnevern i NHO. Han har ikke sett tildelingsbrevet, men blir temmelig opprørt når Fontene leser opp teksten.
– Rent umiddelbart vil jeg si at jeg er overrasket. Vi er jo godt kjent med at denne regjeringen foretrekker de ideelle, men dette er veldig (med tre streker under) urettferdig. Taperen her er norsk barnevern, utbryter Sandøy.

Han mener barnevernet står overfor enorme ressursutfordringer, og at regjeringen snart må forstå hvor avhengig barnevernet faktisk er av kommersielle aktører.

– De tar ikke utgangspunkt i hva som er barnas behov. Dette handler om politikk og ideologi, ikke om fag, avslutter Sandøy.

– Veldig gledelig
– Dette er veldig gledelige signaler! Nå kan vi komme bort fra de kortsiktige avtalene og begynne å tenke langsiktig igjen, fastslår Asbjørn Sagstad. Han arbeider i Kirkens Sosialtjeneste og sitter i arbeidsutvalget i Ideelt Barnevernsforum (IB).

Sagstad mener regjeringens grep kan være avgjørende for at de ideelle aktørene på barnevernfeltet skal overleve.

Dramatisk
– Mange små ideelle leverandører har blitt tvunget til å avvikle gode tiltak på grunn av de kortsiktige og uforutsigbare rammebetingelser som hittil har preget avtalene Bufdir. Den økonomiske risikoen har blitt for stor for disse non-profit baserte virksomhetene som har som oppgave å tjene mennesker, ikke å tjene penger, sier Sagstad.
Han viser til at 13 ideelle tiltak og bortimot 100 institusjonsplasser har forsvunnet siden 2008.

– Utviklingen har vært dramatisk, og det under en regjering som til og med har en politisk målsetting om å prioritere ideelle aktører framfor kommersielle.

Partner og korrektiv
– Hvorfor trenger vi ideelle aktører i barnevernet?
– Det vil alltid være behov for et privat ikke-kommersielt tilbud som kan utfylle det offentlige. Det ideelle innslaget bør ha et partnerskapslignende samarbeid med det offentlige samtidig som vi er et uavhengig korrektiv. De ideelle må alltid ha sitt primære fokus på legge til rette for brukernes vekst og myndiggjøring. Der ligger lojaliteten og eksistensberettigelsen. Vi er opptatt av ikke å bli redusert til et supplement til det offentlige, men ha en tydelig plass og rolle som en nødvendig del av det samlede tjenestetilbudet, sier Sagstad

Kilde: Fontene.no

Oppdatert