Gå til innholdet

Fredag ble SE HELE MEG lansert i Filmens Hus i Oslo. Et gratis nettbasert læringsprogram som er laget i forlengensen av NRK-dokumentaren.

Ruth Andre, Maria og ansatte ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter fra NRK-dokumentaren "Stemmene i hodet" fikk en stor takk av regissør Gunhild Asting. En dokumentar som la grunnlaget for det nettbaserte læringsprogrammet SE HELE MEG.
Læringsprogrammet sehelemeg.no bygger på dokumentarserien "Stemmene i hodet" som gikk på NRK vinteren 2017. Der fulgte vi tre unge pasienter fra CRUX Bergfløtt behandlingssenter som alle har erfart å leve med en psykosediagnose. Dokumentaren ble blant annet nominert til Gullruten for beste dokumentarserie.

- Det var for bra materiale til at det skulle stoppe med dokumentarserien, sa Gunnar Brox Haugen, daglig leder ved stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) i sin tale på lanseringen. I tett samarbeid med filmskaper Gunhild Asting, og med prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse har nettsiden blitt til. SEPREP har også bidratt med egne midler.

Nettbasert læringsprogram for mange målgrupper

SE HELE MEG formidler opplevelser og erfaringsbasert kunnskap som blir supplert med ulike perspektiv fra familie og fagpersoner. Blant annet er det mange klipp fra TV-serien og materiale som ikke har vært vist tidligere. Læringsprogrammet er delt opp i åtte hovedemner med tilhørende tekster, videoklipp og refleksjonsspørsmål. Målet er å styrke åpenhet og danne grunnlag for gode dialog mellom pasienter, familie og hjelpere.

SE HELE MEG henvender seg til personer med psykoselidelser, familier, nettverk og fagfolk innen psykisk helsevern. Distriktspsykiatriske sentre og andre behandlingsinstitusjoner er svært gode arenaer for benyttelse av programmet. Det kan også benyttes av bruker- og pårørendeorganisasjoner, psykisk helsetjeneste i kommunene, boliger, NAV og til undervisning.

Både CRUX Bergfløtt behandlingssenter og stiftelsen CRUX fikk en stor takk og blomster for dristig valg ved å si ja til produksjon av dokumentaren, som er utgangspunktet for det nettbaserte læringsprogrammet SE HELE MEG.
Oppdatert