Gå til innholdet

11. juni ble det avholdt halvårlig dialogmøte mellom partene i Samarbeidsavtalen. Det var et konstruktivt møte, med enighet om oppfølging av flere punkter.

Samarbeidsavtalen signeres i 2012
​Temaene som ble diskutert var blant annet: pensjonskostnader, regelverket for offentlig støtte og kunnskapsbygging om ideell sektors kvaliteter. 

- Det er en kjent sak at pensjonskostnader for ideelle aktører med offentlig like tariffordninger gjør det nær sagt umulig å konkurrere på like vilkår med offentlige og private aktører. Opplysninger om pensjonskostnadene og uforutsigbarheten dette fører til må tas med i politikkutformingen for å bidra til likeverdige vilkår sier Gerhard Salicath i Virke på deres hjemmesider

Lydhøre for innspill
- Regjeringen var svært lydhør for våre innspill om at ideelle aktører må få gode finansieringsbetingelser som gir langsiktighet og forutsigbarhet for de som skal levere tjenestene. Vi var også enige om å ha en tett dialog om hvordan vi i fellesskap kan møte velferdsutfordringene framover. Vi som ideelle organisasjoner ønsker å være med som samarbeidspartnere i planleggingsfasen, ikke bare som leverandører i anbudskonkurranser. Dette var regjeringen også åpen for, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Bakgrunn for saken
I oktober 2012 inngikk regjeringen og ideell sektor en Samarbeidsavtale om levering av helse- og sosiale tjenester. Der står det at partene skal gjennomføre dialogmøter en til to ganger i året for å følge opp avtalen. Tirsdag 11.juni ble det andre dialogmøtet gjennomført med 6 representanter fra ideell sektor: Helmuth M. Liessem (Kirkens Sosialtjeneste) og Terje Kaupang (Kirkens Bymisjon) representerte Ideelt Nettverk (IN), Virke, KS Bedrift og Frivillighet Norge. 

Fra regjeringen møtte statsråd Rigmor Aasrud (FAD) og statssekretærene Kjell Erik Øie (HOD), Kjetil Ostling (BLD) og Cecilie Bjelland (AD).I tillegg møtte en representant fra kulturdepartementet og en rekke administrative- og fagmedarbeidere fra departmentene.
Oppdatert