Gå til innholdet

Hvem slipper til i det offentlige ordskiftet? Det er kamp om oppmerksomhet og definisjonsmakt. Hvilke erfaringer får gyldighet?Hva koster det å fronte en sak offentlig?

 
Leo Ajkic er en av flere som gjennom to dager vil dele sine erfaringer med å fronte en sak offentlig. Hva det gir og hva det koster.

Paneldebatt om 
Hvordan påvirker diakoniens avhengighet av offentlig finansiering forpliktelsen om å være et kritisk korrektiv til myndighetene i kampen for å bedre livssituasjonen for utsatte og sårbare grupper? Det er ett av spørsmålene som reises i paneldebatten. Den ledes av jornalist Håkon Haugsbø, hvor disse debattantene stiller:

  • kommunikasjonssjef for Kirkens Bymisjon i Oslo, Ragnhild Kaski
  • preses Helga Haugland Byfuglien
  • generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten 
  • prostidiakon i Vest-Telemark Eilev Erikstein
  • redaktør i Minerva Nils August Andresen 
  • politisk redaktør i Vårt Land Berit Aalborg.

Hvem blir hørt? 
Diakonikonferansen ser også på hvem som får styre debatten og hvem som blir hørt. Førstelektor Karl Fredrik Tangen ved høyskolen Kristiania vil snakke om makt og markedsføring, om hvordan næringsliv om samfunnsaktører iscenesetter seg selv og setter dagsorden. 

Greta Thunberg har gjennom skolestreik for klima gitt barn og unge en måte å nå frem med sitt budskap på. Hvordan oppleves det for ungdom å bli verbalt angrepet av voksne og maktpersoner i det offentlige ordskiftet, er ett spørsmål som stilles til Kristin Sønnesyn Berg fra KFUK-KFUM Global og Tina Razafimandimby Våje. To ungdommer som har stått i spissen for skolestreikerne her i Norge og som du kan høre på Diakonikonferansen.

For å bli hørt kommer vi ikke utenom sosiale medier. Kapellan i Ullern menighet Petter Dille, har selv benyttet de fleste plattformer i sin kamp for å bli hørt. Han forteller om begrensninger og muligheter i sin kamp for rettferdighet.

Kampen for rettferdighet ut fra eget liv og egne erfaringer
Leo Ajkic er programleder og medieprofil. Han har brukt sin posisjon som programleder og sine egne erfaringer som flykning til å gi stemme til andre. I 2019 fikk han både Brobyggerprisen og Jonasprisen for sin innsats. Leo Ajkic vil dele sine erfaringer med å fronte en sak offentlig, hva det gir og hva det koster.

Stiftelsen CRUX er en av arrangørene av Diakonikonferansen. Meld deg på her.

 

Oppdatert