Gå til innholdet

Som en del av Reformasjonsjubileet er Diakonikonferansen 2017 lagt til Trondheim, med blant annet direktesendt TV-gudstjeneste fra Nidarosdomen med kongeparet tilstede.

Hvert andre år arrangeres Diakonikonferansen, som i sin tid ble startet av Kirkens Sosoailtjeneste. I dag er den et samarbeid med flere aktører: Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet, Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole.
I 2017 er det også et samarbeid med Nidaros Bispedømmeråd.

"Adjø solidaritet?"
Konferansen som vanligvis arrangeres i Oslo, er i år flyttet til Royal Garden i Trondheim, og vil ha egne sesjoner der. I tillegg blir det fellesarrangement med Reformasjonsjubileet i Nidarosdomen.

Tittelen på Diakonikonferansen i år er "Adjør solidaritet?" Solidaritetstanken er under press. Nasjonalismen vokser i Europa. Viljen til å dele er på vikende front. Økonomiske interesser trumfer hensynet til miljøet. Det som en gang var et stolt ideal regnes av mange som naivt og utdatert. Vi markerer reformasjonsjubileet med å spørre: Hvordan arbeide for solidaritet i en ny tid? Hva betyr det i 2017 å påstå at verken mennesker eller skaperverk er til salgs?

Direktesendt TV-gudstjeneste med kongeparet tilstede
31.oktober er det på dagen 500 år siden Martin Luther sendte sine 95 teser om avlatshandelen til den stedlige biskop, Hieronymus Schultz av Brandenburg, og til erkebiskop Albrecht av Magdeburg. Dette markeres med en felleskirkelig jubileumsgudstjeneste som sendes direkte på TV fra Nidarosdomen (NRK1) med kongeparet tilstede. Alle deltakere på Diakonikonferansen er sikret plass på denne gudstjenesten.

Foreslå kandidater til Diakoniprisen 2017!
På konferansen vil Diakoniprisen 2017 deles ut. Send inn forslag til kandidater til Det Norske Diakonforbund. Det vil også bli satt inn annonser i avisen Vårt Land med oppfordring om det samme.

Informasjon og påmelding til Diakonikonferansen
Oppdatert