Gå til innholdet

Til høsten blir det ny Diakonikonferanse som denne gangen er lagt til Diakonhjemmet i Oslo. Temaet er: «NOEN MÅ VÅKE. Stemmer for rettferdighet i det offentlige rom».

- Konferansen tar mål av seg å gi bevissthet, mot, kunnskap og inspirasjon til personer i menigheter og diakonale organisasjoner/institusjoner om å være en tydelig diakonal stemme i samfunnet, forteller Asbjørn Sagstad som sitter i komiteen på vegne av CRUX sammen med Gitte Svennevig. Begge jobber på hvoedkontoret i CRUX.

Sagstad forteller videre at CRUX Tilja oppfølgingssenter vil være med å prege årets konferanse.
- Både gjennom ansatte og deltakere, vil på ulikt vis bidra i programmet gjennom disse to dagene, sier han.

Påmelding

Så fort påmeldingsfunksjonen til Diakonikonferansen er åpnet, gir vi beskjed om det her på intranettet. Enn så lenge - hold av datoen.

Komiteen
Arbeidskomiteen som planelgger Diakonikonferansen 2019 består av f.v: Tron Fagermoen (MF), Kari Korslien (VID), Wenche Fladen Nervold (Oslo bispedømmekontor), Elisabeth Nilsen Aas (VID), Sigrid Flaata (Kirkerådet), Asbjørn Sagstad (CRUX) og Lina Nordlie (stiftelsen Diakonhjemmet). Gitte Svennevig (CRUX) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

komiteen


 
Oppdatert