Gå til innholdet

Det er klart at Diakonikonferansen 2019 blir arrangert på på VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet). Hold av datoene 24.-25. oktober 2019.

Komiteen for neste års Diakonikonferanse er i gang med programarbeidet.
Arrangører er stiftelsen CRUX, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet og VID vitenskapelige høgskole. Komiteen er i gang med programarbeidet, og vi kommer tilbake til dette når det foreligger.
Oppdatert