Gå til innholdet

Solidaritetstanken er under press. Nasjonalismen vokser i Europa. Viljen til å dele er på vikende front. Økonomiske interesser trumfer hensynet til miljøet. Det som en gang var et stolt ideal regnes av mange som naivt og utdatert.
Professor i antropologi Thomas Hylland Eriksen kommer.
Vi markerer reformasjonsjubileet med å spørre: Hvordan arbeide for solidaritet i en ny tid? Hva betyr det i 2017 å påstå at verken mennesker eller skaperverk er til salgs?

Thomas Hylland Eriksen kommer
Professor i antropologi ved Universitetet i Oslo Thomas Hylland Eriksen er en profilert antropolog som i en årrekke har deltatt i den offentlige debatten. Som forsker er han opptatt av identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme, globalisering og klima. Siden 2012 har Eriksen ledet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation.

Reformasjonsgudstjenste i Nidarosdomen
Reformasjonsgudstjenste i Nidarosdomen
Diakonikonferansen er lagt slik at alle får mulighet til å gå på selve reformasjonsgudstjenesten i Nidarosdomen som markerer 500-årsdagen for reformasjonen. Les mer om reformasjonsjubileet.

Odd Halvor Moen kommer
Moen er gateprest i Vår Frue kirke og kirkemusiker i Åsen og Frosta. Han har medvirket og bidratt på flere plateinnspillinger som musiker og produsent og er mye brukt som akkompagnatør. Moen satt også i salmebokutvalget (2005–2008).

Se hele programmet

Arrangører
Diakonikonferansen er en nasjonal konferansen og arrangeres i samarbeid mellom:
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkerådet
Det teologiske menighetsfakultetet
Høyskolen Diakonova
VID vitenskapelige høgskole


MELD DEG PÅ HER innen 23.10.2017 

Oppdatert