Gå til innholdet

Finn Skårderud, Elisabeth Staksrud, Inga Marte Thorkildsen og Kirkens Sosialtjeneste Kalfaret Behandlingssenter er blant foredragsholderne.

Velkommen til Diakonikonferansen!
22.-23. oktober 2015 arrangerer vi Diakonikonferansen på Diakonhjemmet Høgskole.

Ungdommer i dag er pliktoppfyllende, oppfører seg ordentlig, er glad i å være hjemme og de ruser seg mindre. Likevel sliter mange med sin psykiske helse. De er utslitt, stresset, strever med alle kravene og vender opprøret inn mot seg selv på ulikt vis (UngData 2013). Hver 5. student har psykiske problemer, og en fersk undersøkelse viser at 3 av 4 barn på barnevernsinstitusjon har en psykisk lidelse.

Diakonikonferansen 2015 «Ung og perfekt» spør hva er det med vår kultur i vår tid som skaper så stort press og gjør de unge så sårbare? Vi ser på sosiale mediers rolle i dette, utfordringer med spiseforstyrrelser og avhengighetsproblemer, ekstremisme og overgrep. Hvordan kan vi aktivt handle som samfunn og kirke, hjelpe og forebygge utenforskap og psykiske helseplager blant unge i dag?

Diakoniprisen 2015
Diakoniprisen 2015 deles ut på konferansen 23.oktober. Den er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kadidater til orisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store rekkevidde innen diakonalt arbeid.

Har du forslag til kandidater?
Send det med begrunnelse til mailto:diakonforbundet@diakonforbundet.no innen 15.september.

Se fullstendig program og meld deg på her!

Oppdatert