Gå til innholdet

En fulltegnet konferanse og foredragsholdere som berørte alle. Diakonikonferansen 2011 ble en flott opplevelse!

Fullsatt sal under Diakonikonferansen 2011.
Konferansen begynte med en intens morgen hvor tittelen på "Jeg var fremmed ... og dere tok i mot meg" ble aktualisert gjennom Shabana Rehmans egne erfaringer, og Margreth Olins dokumentarer og filmer.

- De kom begge med personlige erfaringen og fortellinger som tok tak i deltagerene. I det nybygde auditoriet på Diakonhjemmet kunne man høre en knappenål falle, og tårene rant, mens Rehman og Olin gjennomførte sine bidrag, forteller kommunikasjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Merete Torp Torjussen.

I tillegg bidro Astrid Nøklebye Heiberg om "Fordommer", Notto Thelle snakket om "Kirken - fremmedgjørende eller for den fremmede?" Per Arne Dahl om "Gjestfrihet". Flotte foredrag som på ulikt vis ga kunnskap og engasjerte. I tillegg kunne deltakerne velge mellom fem ulike seminarer, oppleve musikkinnslag som understreket tema for konferansen.

- Den overveldende responsen som vi arrangører har fått i dagene etter Diakonikonferansen, viser at tematikken og foredrag- og seminarholdernes engasjement berørte, sier Merete Torp Torjussen fra Kirkens Sosialtjeneste som var med i panleggingsgruppa.

Finale med koret "Bækkalokket" fra Kalfarhuset oppfølgingssenter
Som finale og utropstegn for konferansen var det konsert med Bækkalokket fra Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen. De sang og delte erfaringer av å kjenne på fremmedhet, og det å bli tatt i mot. To av solistene fortalte om livets harde realiteter og veien tilbake til mening og tilhørighet.

Arrangører 
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkerådet
Diakonissehuset Lovisenberg
Menighetsfakultetet
Diakonova
Diakonhjemmet Høgskole.
Oppdatert