Gå til innholdet

Matutdelingen ved CRUX Værestedet utvider tilbudet og skal skaffe og formidle gratis mat til også andre matutdelere i hele Hedmark og Oppland.

Mohammed Saleh skal koordinere matutdelingen, her foran en av bilene som brukes til dette.
I 2007 startet CRUX Arbeideren på Hamar å dele ut mat til egne brukere. I 2017 var det 12 065 besøkende som hentet gratis mat. Fra å kun dele ut mat til egne brukere i CRUX, så er tilbudet nå for alle som ikke har nok penger til å kjøpe tilstrekkelig med mat selv. Etter støtte fra Sparebankstiftelsen utvider de nå tilbudet og starter et forprosjekt som de har kalt CRUX Matsentral Innlandet.

- Det var 450 søkere i Hedmark til Sparebankstiftelesen, og vi fikk alt vi søkte om til dette forprosjektet. Pengestøtten på 100 000 kroner skal vi bruke til en prosjektmedarbeider i deltidsstilling, slik at vi kan trappe opp aktiviteten. Vi må også ut å søke om støtte flere andre steder, sier tiltaksleder Klaaspeter Kuperus.

Målet er å «løfte» arbeidet med matutdeling på Hamar til å bli CRUX Matsentral Innlandet. Det vil si at tilbudet utvides til Hedmark og Oppland. Dette blir også et arbeidstreningsprosjekt for brukere ved CRUX Arbeideren.
Oppstart blir etter sommerferien.

- Vi jobber med et nettverk av bønder, engrosfirma og produsenter. Dette betyr at vi får store mengder mat, gjerne litt ujevnt fordelt og det kan plutselig komme svært mye fra èn leverandør. Vi har opplevd å få fire paller med «opphøgde poteter» som vi måtte bli kvitt i løpet av to dager… Samtidig er det andre veldedige organisasjoner som deler ut mat til egne brukere (Barnas stasjon, Frelsesarmeen, Krisesenteret osv.) Så da kom jeg på ideen om å lage en matsentral etter inspirasjon av Oslo Matsentral, der vi leverer «omplassert mat» til andre som lager eller deler ut mat på ikke kommersielle måter med sosiale formål. Den nye deltidsstillingen som logistikk-koordinator har som oppgave å følge opp matleverandørene, og finne nye kunder som vi kan videreformidle mat til, forteller Kuperus.
Oppdatert