Gå til innholdet

- Jeg er glad for å kunne bidra i dette fora, i en viktig tid for ideell og frivillig sektor hvor det skjer mye, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

 
Det nye styret i Virke ideell og frivillighet hadde sitt første styremøte 15.oktober. Foto: Virke.no
Virke Ideell og frivillighet har over 1000 medlemsvirksomheter, og er med det en svært viktig kanal for å fremme interessepolitiske saker innen ideell og frivillig sektor. Noen sentrale saker er:
  • Vekst for ideelle og frivillige aktører
  • Historiske pensjonsforpliktelser
  • Bedre rammebetingelser for drift av ideelle virksomheter

I går møttes det nye styret til sitt første styremøte, hvor generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem, er styremedlem. 

Det nye styret består av:
Daglig leder Gaute Brækken  (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland)
Administrerende direktør Lars Erik Flatø   (Modum Bad)
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen   (Frivillighet Norge)
Forstander og administrerende direktør Ingunn Moser   (Det norske Diakonhjem)
Direktør Inger Helene Venås (Virke ideell og frivillighet)
Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg   (Caritas Norge)
Daglig leder Marit Ecklo Brevik  (Frikirken)
Rektor Kjersti Versto Roheim (Sagavoll folkehøgskole)
Generalsekretær Helmuth M. Liessem  (stiftelsen CRUX)

 
Oppdatert