Gå til innholdet

I en høytidelig markering i Oslo Rådhus 11. mars, mottok CRUX en plakett fra varaordfører i Oslo som viser at CRUX hovedkontor nå er Miljøfyrtårnsertifisert.

På vegne av CRUX hovedkontor mottok controller Ingeborg Fjeldstad Eriksen plankett av varaordfører Kamzy Gunaratnam
- Vi ønsket å gjøre tiltak for miljøforbedring, og trengte et verktøy for å ta miljøhensyn ved innkjøp, transport og bidra til mindre klimagassutslipp, sier miljøfyrtårnansvarlig Asbjørn Sagstad ved CRUX hovedkontor i Oslo.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I skrivende stund er 5899 små og mellomstore enkeltvirksomheter, store konsern og kommuner som er sertifisert. Alle re-sertifiseres hvert tredje år gjennom en uavhengig tredjepartskontroll.

- Dette hjelper oss til å jobbe systematisk med miljø og ha fokus på hva vi kan gjøre bedre. Vi håper at sertifiseringen bidrar til en bevisstgjøring hos alle ansatte i CRUX. Kanskje kan det bli en inspirasjon til å være miljøbevisste også når vi ikke er på jobb, legger han til. 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. 

- At CRUX er Miljøfyrtårnsertifisert gir et kvalitetsstempel, og for oss et viktig budskap utad. Vi ønsker å være fremtidsrettet og etterleve viktige verdier i samfunnet. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar, og det står i tråd med våre diakonale verdier om vern av skaperverket, sier Sagstad.

Nå står neste virksomhet i CRUX for tur, og det lages en plan for videre fremdrift for Miljøfyrtårnsertifisering av resten av stiftelsen.
Oppdatert