Gå til innholdet

I en høytidelig markering i Oslo Rådhus 11.mars, mottok CRUX en plakett fra varaordfører i Oslo som viser at hovedkontoret nå er Miljøfyrtårnsertifisert.

På vegne av CRUX hovedkontor mottok controller Ingeborg Fjeldstad Eriksen plankett av varaordfører Kamzy Gunaratnam
- Vi ønsket å gjøre tiltak for miljøforbedring, og trengte et verktøy for å ta miljøhensyn ved innkjøp, transport og bidra til mindre klimagassutslipp, sier miljøfyrtårnansvarlig Asbjørn Sagstad ved hovedkontoret i Oslo.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I skrivende stund er 5899 små og mellomstore enkeltvirksomheter, store konsern og kommuner som er sertifisert. Alle re-sertifiseres hvert tredje år gjennom en uavhengig tredjepartskontroll.

- Dette hjelper oss til å jobbe systematisk med miljø og ha fokus på hva vi kan gjøre bedre. Vi håper at sertifiseringen bidrar til en bevisstgjøring av ansatte i CRUX. Kanskje kan det bli en inspirasjon til å være miljøbevisste også når vi ikke er på jobb.

Miljøkrav i anskaffelser

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Nå blir det enklere å dokumentere miljøarbeid, og det kvalifiserer til å delta i flere anbud.

- At CRUX er Miljøfyrtårnsertifisert gir et kvalitetsstempel og viktig signal utad. Det viser at vi er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar, og det står i tråd med våre diakonale verdier om vern av skaperverket, sier Sagstad.

CRUX Kalfaret behandlingssenter blir pilot
- I denne omgang er det hovedkontoret som er sertifisert. Arbeidet som er lagt ned i denne prosessen vil komme til nytte når resten av stiftelsen skal sertifiseres. Mye av arbeidet som er gjort vil kunne gjelde for alle i CRUX, noe som gjør det enklere i fortsettelsen av arbeidet, sier Asbjørn Sagstad.

CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen blir en pilot for virksomhetssertifisering. Der starter arbeidet med sertifiseringen i starten av juni.

- Når de er Miljøfyrtårnsertifisert vil det legges en plan for videre fremdrift over andre hvilke andre virksomheter som står for tur i 2019/2020. Det vil vi komme tilbake til og informere om, sier Sagstad.
Oppdatert