Gå til innholdet

27. juni arrangeres «The International Human Science Research Conference 2019» i Molde. Der presenteres resultatene fra et forskningsprosjekt som er gjennomført på CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen. Prosjektet har sett på hva som virker for deltakerne på senteret.
Deltakere ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter opplever at støtten de får er viktig for bedre psykisk helse og for å holde seg rus- og kriminalitetsfri.
Det er medarbeider Eli Sjo på CRUX Kalfarhuset som, i samarbeid med forsker Siv E. N. Sebjørnsen, har stått i spissen for undersøkelsen. Den ble gjennomført i 2018 og rapporten var klar i desember i fjor. Nå er altså internasjonal lansering rett rundt hjørnet. 

Undersøkelsen ble gjennomført som en kvalitativ studie. Fokuset var på deltakernes erfaringer, synspunkter og opplevelser av det oppfølgingsarbeidet som drives. 

Konklusjonen er at mange av deltakerne opplever at støtten de får fra CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter bidrar til at de klarer å holde seg rusfri, kriminalitetsfri og/eller får bedre psykisk helse over tid og dermed oppnår bedre mestring, økt selvbilde og livskvalitet. I følge undersøkelsen bidrar CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter til dette både gjennom individuell støtte og ved å involvere deltakerne i felles aktiviteter. Studiet konkluderer videre med at det er svært viktig for mange av deltakerne med stabilitet og jevnlig kontakt over tid. 

Resultatet av undersøkelsen viser også tydelig at det for deltakere som har vært eller er innsatt i fengsel, er svært viktig å få kontakt med CRUX Kalfarhuset før de er ferdig med soning, og helst før de har begynt å få permisjoner. 

forskningsrapport-2
 Denne vitenskapelige undersøkelsen har benyttet to ulike metoder for datainnsamling og analyse. Det er altså gjennomført to delstudier. Metoden i delstudie 1 er dybdeintervju, og i delstudie 2 benyttes en metode som kalles Q-metoden. Nærmere redegjørelse for denne metoden finnes i rapporten. 

Og er du nå blitt nysgjerrig og vil lese forskningsrapporten, ta kontakt med e.sjo@stiftelsencrux.no

Oppdatert