Gå til innholdet

Helse Sør-Øst RHF øker nå sin kapasitet innen psykisk helsevern med 18 flere døgnplasser for private samarbeidspartnere.Vi får nå et bedre tilbud til pasientene, sier virksomhetsleder Brita Vethe

Bergfløtt Behandlingssenter i Lier
- Da Helse Sør-Øst RHF ga muligheten til å utvide eksisterende avtaler innen psykiatri og rus, søkte Bergfløtt om èn brukerstyrt plass. Tidligere har vi hatt en "kriseplass", men dette er noe annet. Mange pasienter har god kunnskap om sin lidelse, og vil kjenne igjen symptomer som krever tiltak. Denne plassen er for pasienter som tidligere har vært innlagt på døgnenheten på Bergfløtt. De kan ha tilknytning til poliklinikken eller andre behandlingskontakter til vanlig. Nå kan de få avtale om selv å få be om innleggelse for å forebygge ny sykdomsutvikling, sier virksomhetsleder Brita Vethe.

Pasienten får ansvar
- Ansvaret forskyves til pasienten som selv vurderer om det kan være forebyggende å bruke en døgnplass når noe oppstår i livet. Det kan forebygge en forverring av pasientens tilstand, hindre akuttinnleggelse og bruk av tvang, og kunne bedre pasientens livskvalitet. Bare det å vite at de har muligheten trygger veldig, og det å kunne komme et sted hvor de er kjent gjør at pasienten samler seg lettere, forteller avdelingsleder Marit Arnestad.

Kan ringe hele døgnet
- Pasienten vil kunne ringe hele døgnet og be om å komme hvis ingen andre bruker den, eller få informasjon om når den blir ledig. De kan komme til innleggelse mellom kl. 9-20 på hverdag og mellom kl. 11-17 i helgen. Pasienten vil kunne benytte plassen i maks 7 døgn under ett opphold. De må vente i 4 uker før de eventuelt kan bruke den på nytt, sier Arnestad.

Bedre tilbud til pasientene
- For Bergfløtt er dette tilbudet om brukerstyrt plass noe som gjør vårt tilbud til denne pasientgruppen enda bedre. Vi antar at dette vil redusere liggetiden i døgnavdelingen, og at overgangen fra døgnopphold til egen bolig blir mykere, sier virksomhetsleder Vethe. 
 

Oppdatert