Gå til innholdet

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og fem statssekretærer fra ulike departement, møtte Kirkens Sosialtjeneste og tre andre diakonale organisasjoner.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete og generalsekretær Helmuth M. Liessem.
Kommunalministeren ønsket innspill til regjeringens nye nasjonale strategi for boligsosialt arbeid. Tema for møtet var: "Hva trengs for å få fart på boligbygging for bostedsløse mennesker"? Møtet fant sted i lokalen til Blå Kors 25.juni hvor Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeendeltok og Kirkens Sosialtjeneste deltok. 

Samle alle gode krefter i boligpolitikken
– Den nye nasjonale strategien skal samle og styrke den offentlige innsatsen overfor dem som ikke bor godt og trygt, fortalte statsråd Liv Signe Navarsete. – Kunnskapen, viljen og virkemidlene finnes for å intensivere innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Nå skal vi samle alle gode krefter for å medvirke til flere botilbud og bedre oppfølging. Vi ønsker også å styrke fagmiljøet, fortalte Navarsete.

I 2011 var det rundt 6000 uten et fast bosted i Norge. Det viste tall fra utredningen som et boligutvalg overleverte til kommunalministeren. Hele 150.000 kan være «vanskeligstilte» på boligmarkedet. Tall viser også at 60 prosent av bostedsløse har et rusproblem, 40 prosent har psykiske problemer og én av fire er rammet av begge deler.

– Det boligsosiale arbeidet har vært gjennom en positiv utvikling de siste 10-15 åra. Nå skal vi gjøre mer av det vi vet gir resultater. Boligpolitikken må virke sammen med annen velferdspolitikk. Derfor er det fem departement som er ansvarlige for den nye strategien. Vi tar sikte på at strategien skal gjelde fra 2014, sa Liv Signe Navarsete, som brukte tiden godt til å lytte til innspill fra de frivillige organisasjonene.

– Hver person uten bolig er en person for mye. Å være uten bolig er nedbrytende for folk. Hvis man skal være trygg medborger, forutsetter det bolig, sier generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste Helmuth M. Liessem. 

Avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, Oddrun Remvik, minnet om viktigheten av å spille på de ideelle organisasjonene i det boligsosiale arbeidet. – Organisasjonene trengs i suppleringsrollen og i utfordrerrollen. Den dagen vi bare blir passive leverandører av boligtjenester er det bedre at kommunene overtar det hele, sa hun.


Kilde: blakors.no
Oppdatert