Gå til innholdet

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har vedtatt sammenslåing av Bokn Bufellesskap og Kirkens Sosialtjeneste.

Boknn Bufellesskap er nå en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste.
Det innebærer at Stiftelsen Bokn Bufellesskap oppløses, mens selve virksomheten innlemmes i Kirkens Sosialtjeneste i månedsskiftet august/september.

Begivenheten ble behørig markert 25.-26.juni 2012 på Bokn. Generalsekretær Helmuth M. Liessem og seksjonssjef Asbjørn Sagstad møtte de ansatte og orienterte om konsekvensene av eierskiftet og hvilke nye muligheter dette representerer. De møtte også ordfører og rådmann, og tryggheten det innebærer for Bokn å ha en større organisasjon i ryggen, ble svært godt mottatt av kommunens ledelse.

- Vi gleder oss stort over å kunne ønske medarbeidere på Bokn Bufellesskap velkommen som medarbeidere i Kirkens Sosialtjeneste, sier seksjonssjef Asbjørn Sagstad. – Med dette får vi inn en meget kompetent og dedikert medarbeidergruppe i stiftelsen, som kommer til å styrke vårt allerede gode omdømme som en av de store ideelle barnevernsaktørene i landet, sier Sagstad videre.
Oppdatert