Gå til innholdet

Barnevernet i stiftelsen CRUX er ved et spennende veikryss hvor det nå gjøres endringer for å møte fremtidens krav. Som en del av dette innføres det nå målgruppebasert organisering i stedet for dagens virksomheter.

Det betyr i praksis at virksomhetene CRUX Solstrand barnevernsenter, CRUX Styve Gard og CRUX Bokn bufellesskap blir endret, og arbeidet vil organiseres i tre enheter: Fosterhjem, Institusjonsdrift og Hjemmebaserte tjenester. Virksomhetslederstillingene erstattes med enhetsledere, og disse tre stillingene er lyst ut i dag.

Hva er bakgrunnen for omorganiseringen?
- Det skjer mye på barnevernsfeltet i Norge, og for å møte dette ønsker vi å jobbe faglig spisset, og få til et samspill på tvers av geografiske lokasjoner for de som jobber med det samme. Vi ønsker å utvikle felles faglig metode for målgruppene vi jobber med, og fremstå enhetlig for de oppdragsgiverne vi jobber for, forteller seksjonssjef Nora Blaasvær.

- Målgruppene har forskjellige oppdragsgivere som krever ulik både relasjonell og faglig kompetanse. Dagens stab vil fordeles mellom de nye enhetene. Alle som for eksempel jobber med fosterhjem i stiftelsen, vil nå bli tilknyttet enhet for fosterhjem og ikke en geografisk plassert virksomhet, sier Blaasvær.Oppdatert