Gå til innholdet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har etablert et brukerråd som skal gi barnevernet råd om hvordan det kan bli bedre.

– Det er flott at ministeren tar brukermedvirkningstankegangen opp på overordnet nivå, sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær for stiften CRUX.

Brukerrådet hadde sitt første møte fredag 2. februar. Det er representanter fra åtte brukerorganisasjoner som utgjør brukerrådet. De skal, med bakgrunn i erfaringer fra sine organisasjoner, gi råd til barnevernet om hvordan virksomheten, og ikke minst tjenestene, kan bli bedre.

– Stiftelsen CRUX har alltid hatt brukermedvirkning høyt på dagsorden i de barnevernstiltakene vi driver. Det er viktig for oss at barna og ungdommene får komme fram med sine synspunkt om hva de selv mener er best for dem. Så langt vi kan tar vi hensyn til det innenfor de faglige rammene vi legger opp, sier generalsekretær Liessem.

De åtte medlemmene i brukerrådet kommer fra organisasjonene Landsforeningen for barnevernsbarn, Forandringsfabrikken, Voksne for barn, Barn av rusmisbrukere (BAR), Mental helse for ungdom, Norsk innvandrerforum, Elevorganisasjonen og Organisasjon for barnevernsforeldre. I tillegg har rådet to sekretariatsmedlemmer fra Bufdir.

Oppdatert