Gå til innholdet

Ideelt barnevernsforum hadde 2. og 3. april sin årlige konferanse på Gardermoen. Barne- og likestillingsdepartementet var representert med statssekretær Jorunn Hallaråker fra KrF.

Statssekretær Jorunn Hallaråker fra KrF
Representanter fra mange ideelle aktører på barnevernsfeltet fikk høre Hallaråker understreke sterkt det sentrale målet om at færre barn skal måtte flytte hjemmefra.

— Regjeringen har som første prioritet at innsatsen skal inn tidlig, slik at man forebygger og gir støtte i hjemmet, og barna kan bli der, sa hun.

Hallaråker understreket behovet for flere aktører på barnevernsfeltet enn bare de offentlige.
— Kvaliteten blir bedre og kostnadene lavere dersom de offentlige aktørene får konkurranse av de private, påpekte hun i sitt innlegg på konferansen.

Hun sa også at på samme måte som det må være flere typer leverandører må det være mangfold av tiltak. Da vil det finnes gode tiltak som passer alle familier.

Ny barnevernslov er nå ute på høring. Statssekretæren fortalte forsamlingen at det er foreslått i den nye loven at kommunestyrene skal ha som oppgave å jevnlig vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok og gjennomføre en årlig tilstandsvurdering.
Oppdatert