Gå til innholdet

Arbeiderpartiet har i dag lagt fram forslag om at de kommersielle aktørene skal fases ut på barnevernsfeltet. – Overraskende med et så tydelig forslag, men selvfølgelig veldig positivt for de ideelle, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Arbeiderpartipolitikerne Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen la fram forslaget i Frelsesarmeens lokaler onsdag ettermiddag. Foto: Silje Eide, Frelsesarmeen
Onsdag 7. mars la Arbeiderpartiet frem ny, og overraskende, politikk på barnevernsfeltet. Partiet vil at Regjeringen skal lage en opptrappingsplan med et klart mål om at offentlige og ideelle leverandører skal eie og drive institusjoner innenfor barnevernet. Trinn to i forslaget er at kommersielle aktørene skal fases ut, slik at alt av barnevern drives av offentlige og ideelle virksomheter. Begrunnelsen for forslaget er at barnas behov, og ikke kommersielle interesser, må være i sentrum, at barnevernet gjør så stort inngripen i barnas liv at det offentlige må ha kontroll og at skattepenger beregnet til velferd bør gå til velferd og ikke til privat utbytte. Media har avdekket at mange kommersielle aktører tar ut stort utbytte til privat forbruk fra velferdsvirksomheter, også på barnevernsfeltet.

- Vårt formål er ikke å tjene penger, men å hjelpe folk i utfordrende og sårbare livssituasjoner. Kjennetegnet til ideelle organisasjoner er at et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomhetene og resirkuleres til mer velferd. Kommersielle virksomheter vil selvsagt ha et eget mål om å tjene penger. Det er den grunnleggende forskjellen mellom de ideelle og de kommersielle, sier generalsekretær Liessem.

Han har fulgt utviklingen blant aktørene på feltet over lang tid. Selv om politikerne har tatt noen gode grep for å hjelpe de ideelle, påpeker han at tilværelsen ikke har vært enkel. – Det har vært en utvikling der det offentlige ønsker å drive stadig mer av tilbudet selv. Samtidig har store kommersielle aktører kommet inn og, med sine stordriftsfordeler, skviset mindre aktører ut av feltet, forklarer han.

Dersom dette forslaget går gjennom i Stortinget, vil det få stor betydning for ideelle aktører innenfor barnevern. Forslaget går nå til familie- og kulturkomiteen, som skal saksbehandle det. Arbeiderpartiet vil selvsagt jobbe framover for å få flertall i Stortinget.

Oppdatert