Gå til innholdet

Torridalsveien Aktivitetssenter ønsket seg leker til jubileet som ble feiret med sommerfest.

14.juni var det duket for sommer- og jubileumsfest og deltakere med foresatte og samarbeidspartnere fylte stua til randen. 

Tilbudet ved Torridalsveien Aktivitetshus var noe av det første i sitt slag som ble igangsatt i Kristiansand. Det var mye et resultat av at foreldre med barn med særskilte utfordringer gikk i bresjen for å få et avlastningstilbud som skulle være noe mer enn oppbevaring. Brukerne i dag er i alderspennet fem til 68 år.

Stemningen var meget god da personalgruppa startet det hele med egenprodusert sang som velkomst. Marielle fra dagsenteret deklamerte dikt, og Veronica sang blant annet «Gabriellas song» som berørte mange av gjestene.

- Vi er veldig takknemlige for den gode dialogen og samspillet vi har med alle instanser. Det kom også godt frem denne jubileumskvelden. Vi vil det samme, nemlig å gi en bedre hverdag til de vi er sammen med på ukedager og i helger. Leder i Helse- og sosialstyret gav uttrykk for at han er glad for vår eksistens, og vektla vår diakonale dimensjon. Så ønsket han oss 30 nye gode år, sier en fornøyd virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid.

Torridalsveien har et todelt tilbud:

  • Dagsenteret har seks plasser for brukere som bor i egen bolig. De kommer hver ukedag og får være med på ulike og meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte. Det kan være matlaging, fysisk trening i svømmehall og gymsal, gå på tur eller hobbyaktiviteter i eget keramikkverksted, og litt skole for de det er aktuelt for.
  • Helgeavlastning er et tilbud til barn og unge som fortsatt bor hjemme, hvor foreldrene får et pusterom i en krevende hverdag. 

Oppdatert