Gå til innholdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har innvilget nesten hele summen Kirkens Sosialtjeneste søkte om til arbeidstreningsprosjekter.
Foto: Istock
Kirkens Sosialtjenestse søkte om tilskudd fra potten "Aktivitesering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner". Vi fikk tildelt 1,6 millioner kroner til tre spennende prosjekter ved våre virksomheter i Os, Hokksund og på Hamar.

En tillitserklæring
-Dette er veldig gledelig, sier Elin Shem-Tov, utviklingskonsulent i Kirkens Sosialtjeneste. - Virksomhetene har så mange gode ideer, og dette er meningsfylte prosjekter vi har stor tro på. De tre virksomheter har mottatt midler fra NAV-direktoratet før, så vi ser på dette også som en tillitserklæring. At myndighetene i tillegg innvilget nesten alt vi søkte om er vi svært glad for, sier hun.

"Vi flytter for flere og lærer litt mere" - Barm oppfølgingssenter, Hamartiltakene
Flyttebyrået som skal etableres er et arbeidstiltak for tidligere rusmisbrukere og/eller personer med psykiske lidelser. De vil ta oppdrag fra både offentlige og private kunder. Arbeidstreningstiltaket skal ledes av en person med brukererfaring. Prosjektet er et samarbeid med lokalt næringsliv (DNB Eiendom), kommune, Namsmannen, næringsetat og Kirkens Sosialtjeneste.

"Medvandrer"  - Boligtiltaket Haugveien, Øvre Eiker tiltakene (Hokksund)
Prosjektet er for mennesker med alvorlig rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Det er mennesker som har prøvd og "brukt opp" en rekke behandlingsformer og tiltak uten ønsket resultat, men som likevel ønsker seg en jobb og et liv uten rus. Deltakerne inngår en forpliktende kontrakt og får tett oppfølging i 2 år frem mot målet om deltakelse i ordinært arbeidsliv. I tillegg til tett oppfølging og psykoedukativ undervisning brukes kognitiv miljøterapi som metode. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med DPS, NAV, IP/ruskonsulent i kommunen og Rema 1000.

"Tilbake til skolebenken" - Vindfanget oppfølgingssenter (Os)
70% av deltakerne ved Vindfanget oppfølgingssenter har ikke fullført videregåedne skole. Prosjektet vil jobbe for at "skoledropouts", med tidligere rusrelaterte utfordringer og psykiske lidelser, skal få en bedre skoleerfaring og fullføre videregående opplæring eller ta fagbrev. Dette er et samarbeid mellom lokale utdanningsinstitusjoner, NAV og Vindfanget oppfølgingssenter.

Søke om midler hvert år
Det var 74 søknader som søkte om totalt 54 millioner kroner. For 2014 ble det tildelt 19 millioner kroner i tilskudd til 34 prosjekter. Midlene har en varighet på inntil 3 år, men man må likevel søke om penger hvert år.
Oppdatert