Gå til innholdet
CRUX Solstrand barnevernsenter (Rogaland) og CRUX Styve Gard (Hordaland) søker fosterhjem.
erle-gronn-jakke
Vi søkerdeg/dere som kan gi barnet eller ungdommen omsorg, gode rammer, tett oppfølging og støtte. 

For å bli fosterforeldre må du/dere:
• Ha god helse og stabil familiesituasjon
• Være motivert og løsningsorientert
• Være villig til å ta i mot veiledning 

Egnethet vektelgges, og politiattest må legges frem.
Vi oppfordrer familier med en annen kulturell bakgrunn til å søke.

Vi tilbyr:
• Søkerne får opplæring og går gjennom en godkjenningsprosess
• Vi arrangerer fosterhjemssamlinger
• Hjemmene får regelmessig veiledning fra våre ansatte og er en del av medarbeiderfellesskapet
• Familiene får tett oppfølging og kan ta kontakt når de har behov. 
• Beredskapsordning hele døgnet
• Fast ferie- og avlastningsordning
• Forsterkningstiltak etter behov
• Fosterhjemmene lønnes etter utdanning og erfaring, og mottar utgiftsgodtgjørelse.
• Pensjon og forsikring                                                       

Kontakt oss
Kontakt en av våre fosterhjemsavdelinger for en uformell prat. Da kan du finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.

CRUX Solstrand barnevernsenter (Rogaland / Hordaland)
CRUX Styve Gard (Hordaland) 

Oppdatert