Gå til innholdet
joseph-pearson-352151
CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Vi har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. Stiftelsen CRUX driver not-for-profit, med et budsjett på over kr. 400 mill., hvor eventuelle overskudd føres tilbake til organisasjonens formål. Vi driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Virksomhetene våre legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører, og inngår som del av behandlingsforløp på ulike nivå.

Stiftelsen CRUX skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske. 

Vil du være med å lede en organisasjon i vekst og utvikling?

Seksjonsleder, CRUX helse og oppvekst

Seksjonsleder i CRUX helse og oppvekst har ansvar for våre spesialiserte tjenester innen barnevern, rusbehandling (TSB), psykisk helsevern, samt tilbud til utviklingshemmede. Seksjonen har rundt 400 ansatte fordelt på ni ulike virksomheter med 19 avdelinger spredt over hele landet. Samarbeidspartnere er Bufetat, lokale og regionale helseforetak og kommuner.

Seksjonsleder har totalansvar for underliggende virksomheter, og har oppgaver knyttet til lederutvikling, optimalisering av drift i virksomhetene, personalhåndtering, kvalitetsutvikling og økonomistyring. Stillingen inngår i generalsekretærs ledergruppe ved hovedkontoret i Oslo, og skal bidra til å styrke ressursutnyttelse, samhandling og kommunikasjon på tvers i organisasjonen. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i en verdibasert kontekst med et meningsfylt formål.

Som leder i stiftelsen CRUX bør du evne å ha et overordnet, strategisk fokus, være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med CRUX sin diakonale selvforståelse og kjerneverdiene: Helhjertet og Raus, Dristig og Solid. Du vil ha en sentral stilling i organisasjonen og må kunne utvise lederegenskaper. Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter vil vektlegges.

Vi forventer at du har høyere utdanning, relevant ledererfaring, gjerne fra toppledergruppe, og fra helse- eller sosialfeltet. Ledererfaring fra større driftsorganisasjon, med geografisk spredt virksomhet vil være en styrke.

Reisevirksomhet må påregnes.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi tlf. 905 84 138 eller generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX tlf 970 66 127.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Gå inn på www.amropdelphi.nofor å søke på stillingen.


Oppdatert