Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Virksomheten legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører, og inngår som del av behandlingsforløp på ulike nivå. 

Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske. 

ADMINISTRASJONSSJEF ved hovedkontoret i Oslo

Stiftelsen CRUX er i vekst, og vi søker administrasjonssjef som skal avlaste generalsekretæren i virksomhetsstyringen og bidra til ytterligere profesjonalisering av organisasjonen. Administrasjonssjefen vil rapportere til generalsekretær og inngå i hans ledergruppe. Stillingen får tillagt ansvaret for stab- og støttefunksjonene, herunder økonomi, HR og IKT samt ansvar for driften av hovedkontoret og for virksomhetskritiske prosesser og prosjekter knyttet til dette.

En viktig oppgave vil være å bidra til å videreutvikle en velfungerende organisasjon og styrke ressursutnyttelse, samhandling og kommunikasjon internt.

Vi forventer at du har høyere utdanning, relevant erfaring fra toppledergruppe og gjerne kjennskap til helse- eller sosialfeltet. God organisasjonsforståelse, strukturkompetanse og erfaring fra prosjekt- /prosessledelse vil være en styrke i stillingen.

Som leder i stiftelsen CRUX bør du evne å ha et overordnet, strategisk fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens diakonale selvforståelse og grunnleggende verdier som er: Helhjertet, Raus, Dristig og Solid. Vi vil legge stor vekt på utviste lederegenskaper samt god kommunikasjons- og samhandlingsevne. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i en verdibasert kontekst med et meningsfylt formål.    

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi tlf. 905 84 138 eller generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX tlf. 970 66 127. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Gå inn her for å søke på stillingen.

Oppdatert