Gå til innholdet
alonso

Etter henstilling fra norske myndigheter, og for å begrense spredningen av koronaviruset, holder vi basisdriften ved CRUX Vindfanget oppfølgingssenter midlertidig stengt. Deltakere følges opp individuelt og etter avtale.

CRUX Vindfanget møbelsnekkeri og CRUX Vindfanget vedlikehold er  åpent for oppdrag. Vi legger til rette for at arbeidet kan foregå med tilstrekkelig avstand mellom mennesker og med strenge hygienerutiner.

Vi ser alle frem til å kunne få tilbake hverdagen, men inntil det sender vi varme tanker og er opptatt av at vi alle tar vare på hverandre i en uvirkelig tid.


CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Bjørnafjorden er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan for eksempel være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer eller rusproblematikk.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på at du kan bygge nye nettverk, få individuell oppfølging og arbeidstrening, og være med på aktiviteter og turer.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert