Gå til innholdet
på toppen av et fjell
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Os er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til arbeidsmulighet, psykiske utfordringer og rusproblematikk. Vi er et oppfølgingssenter som har fokus på individuell oppfølging, arbeid, aktiviteter og turer.

Av hensyn til alle som er hos oss, vektlegger vi et rusfritt miljø.

Vi er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Se vår korte informasjonsfilm om CRUX Vindfanget oppfølgingssenter som ble laget før vi skiftet navn 19.oktober 2017. 

Vindfanget oppfølgingssenter
Oppdatert