Gå til innholdet
mor-barer-gutt

CRUX Vilde i Horten er et frivillig hjelpetiltak i for vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov, der barna er i alderen 0-6 år. I familier hvor det er eldre søsken/skolebarn, vurderes inntak individuelt. Vi tar imot familier fra hele landet.

Her kan du bo med familien din og få hjelp til å utvikle foreldreferdigheter, slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Vi fokuserer på å styrke relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas. Senteret er døgnbemannet hele året. 

Hvordan søke om opphold?
Kommunal og statlig barneverntjeneste søker om opphold hos oss, som et hjelpetiltak for barnefamilier de er i kontakt med (jf. Bvl §4-4, 2.ledd). Vi blir deretter kontaktet av Bufetat region sør, som vi har driftsavtale med. Det er de som tar stilling til hvem som skal få plass hos oss. I tillegg kan kommuner gjøre direkte henvendelser til oss, ved at de betaler for oppholdet selv.
Oppdatert