Gå til innholdet
Vi har to ledige stillinger: Psykolog/psykologspesialist og miljøterapeut.
tbr_8046
Blir du vår nye kollega? 

Ønsker du en jobb som gir mening?
I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Klinikken ligger sentralt i Stavanger.

Psykologspesialist / psykolog

Vi søker psykolog/psykologspesialist i 100 %, fast stilling  

Psykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt. Oppgaver både i døgnklinikk og poliklinikk. Pasientene henvises til behandling for rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi har fokus på traumebevisst praksis og kognitiv terapi.

Kvalifikasjoner
- Godkjent psykologspesialist / psykolog under spesialisering
- Spesialisering innen rus og avhengighetsproblemer er en fordel

Vi ser etter en medarbeider som er personlig egnet og har relevant erfaring.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere og tverrfaglig samarbeid. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Tiltredelse så raskt som mulig. 

Ta gjerne kontakt med klinikksjef Tordis Stokke tlf. 416 46 982. Søknad med CV sendes på epost til: t.stokke@stiftelsencrux.no innen 10.11.19.


Miljøterapeut

Vi søker miljøterapeut i 100 %, fast stilling. Turnus inkluderer arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner 

  • Kompetanse og erfaring innen TSB/psykisk helsevern
  • Erfaring innen miljøterapi
  • Min. 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse (vi ønsker sykepleier, sosionom eller vernepleier)
  • Gjerne relevant videreutdannelse innen rus- og psykisk helse
  • Gjerne kompetanse og erfaring innen fysisk aktivitet som behandlingstilbud
  • Førerkort kl. B

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Lønn for turnusarbeider følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vil du vite mer, kontakt klinikksjef Tordis Stokke, tlf. 416 46 982 hverdager før kl.15. Ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

Søknad med CV sendes til t.stokke@stiftelsencrux.no innen 28.10.19.

Oppdatert