Gå til innholdet
Vi har ledig stilling som klinikksjef.
_MG_3585

Stiftelsen CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet. Vi driver ut ifra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis, med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede og legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter!

KLINIKKSJEF

CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for unge i regionen på oppdrag av Helse Vest RHF. Klinikken holder til i flotte og moderne lokaler i Stavanger sentrum. Vårt tilbud består av døgnavdeling med 15 plasser, poliklinikk, dagbehandling og ambulante tjenester. Vi har et nært og godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere som er naturlig del av nettverket til våre pasienter. CRUX Verksgata har om lag 35 ansatte med solid og variert helse- og sosialfaglig kompetanse, i tillegg til lege og psykolog.

Vi ser etter en klinikksjef som er glad i mennesker, brenner for kvalitet innen et viktig fagfelt og som har engasjement for CRUX sitt diakonale verdigrunnlag.

Du er flink til å bygge relasjoner, har evne til strategisk tenkning, evne til å motivere andre og skape begeistring både eksternt og internt. Gjennom tydelig lederskap med fokus på samarbeid, bidrar du til et godt arbeidsmiljø. Du fremstår som trygg, fleksibel, løsningsorientert og jobber målrettet, strukturert og systematisk – en som bygger gode team.

Dine ansvarsområder

 • Faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomisk resultat
 • Tilrettelegging for konstruktivt og effektivt samarbeid med andre TSB-klinikker og de ulike helseforetakene, slik at alle pasienter opplever helhetlig behandling, kvalitet og effektive forløp
 • Videreutvikling av tverrfaglig samarbeid, både mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer
 • Samhandling med pasienter og direkte pasientkontakt 
 • Tilrettelegging for kunnskapsutvikling, nytenking og forbedring
 • Samarbeid med oppdragsgiver, kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner

Kvalifikasjoner

 • Helse-/sosialfaglig bakgrunn på høgskole/universitetsnivå, gjerne med erfaring innen rusbehandling
 • Ledererfaring, gjerne med lederutdanning
 • Dokumenterte resultater fra tidligere stillinger
 • Vilje og evne til å styrke kompetanse- og kvalitetsutvikling
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fremoverlent og med tydelig lederforståelse
 • God gjennomføringsevne og integritet
 • Godt utviklet relasjonskompetanse
 • Evner å motivere og samle kompetente medarbeidere med ulik fagkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
Du vil jobbe med viktige og utfordrende arbeidsoppgaver som kan utgjøre forskjeller i folks liv. Arbeidshverdagen vil være i nyoppussede og flotte lokaler ved sjøkanten i Stavanger sentrum. Du vil lede dyktige kollegaer og være en del av et godt arbeidsmiljø og spennende fagmiljøer. Ønsker du en oppstartsperiode hvor nåværende klinikksjef bidrar med opplæring og veiledning legger vi til rette for det. Vi tilbyr lønn etter avtale, og du får medlemskap i Statens pensjonskasse med god tjenestepensjonsordning og tilbud om gunstig boliglån.

Vi gjør oppmerksom på at søkere ikke vil bli oppført på offentlig søkerliste. Det vil derfor være fullt mulig å være konfidensiell i alle faser av søkeprosessen.

Søknadsfrist: 21.juni

Nysgjerrig?
Ta kontakt med våre rådgivere i Human, Edvard Thormodsæter på mob. 958 82 299 eller Odd Arild Sævik, på mob. 450 21 995. Spørsmål kan også rettes til kontaktpersonene i CRUX, Maria Schefte (seksjonsleder): 409 17 559 eller Tordis Stokke (nåværende klinikksjef): 416 46 982.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i en tidlig fase dersom dette er ønskelig. 

 
Oppdatert