Gå til innholdet
Vi søker våken nattevakt, fast stilling.  
tbr_8046
CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling i regionen, og vi er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Klinikken ligger sentralt i Stavanger sentrum.

Ønsker du en jobb som gir mening?

CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring. Klinikken ligger sentralt i Stavanger. Vi er en virksomhet i CRUX - en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter. Vil du være med på laget?

VÅKEN NATTEVAKT

Fast stilling 65,73 %. Ledig omgående.

Kvalifikasjoner for stillingen

  • Kompetanse og erfaring innen miljøterapi
  • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
  • Engasjement for vår pasientgruppe

Til stillingen som våken nattevakt er det spesielt viktig å rekruttere selvstendige og trygge medarbeidere. Erfaringer fra arbeid med unge mennesker med rusmiddelavhengighet er en fordel.

Stillingen innebærer ca. 14 vakter i 6-ukers turnus inkludert arbeid hver tredje helg.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid.
Lønn for turnusarbeider følger tariff til spesialisthelsetjenesten, og vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søknad med CV sendes til t.stokke@stiftelsencrux.no innen 15.05.19.

Vil du vite mer?
Kontakt klinikksjef Tordis Stokke, tlf. 416 46 982 hverdager før kl.15. Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.
Oppdatert