Gå til innholdet
Vi ønsker å gi kunnskap og veilede i vanskelige tema, både til enkeltpersoner og familier.  
11918926_888595784522442_5216872434434042186_n[1]
Ungdommene bruker blant annet maling som sin uttrykksform. 
Sosial kompetansetrening
Målet med sosial kompetansetrening er å øke ungdommenes sosiale kompetanse gjennom opplæring av sosiale ferdigheter, emosjonsregulering og evnen til moralsk resonnering. Kurset inneholder både elementer i fra ART og sosial persepsjonstrening. Kursene våre har plass til mellom 8-10 ungdommer.

Kontaktperson:   Avdelingsleder Kjetil Johnsen, tlf. 982 95 962

Kompetansetrening i familier
Vi tilbyr også sosial kompetansetrening inn mot familier. Opplegget blir skreddersydd til den enkelte familie og timene gjennomføres hjemme hos familien.

Kontaktperson:   Koordinator Stig Jensen, tlf. 414 29616.
  
Kreativ gruppe
Målet med gruppen er at barn og unge skal få lov til å «fortelle» sin historie gjennom å male/tegne eller ved hjelp av andre kunstneriske uttrykksformer. Gruppen ledes av tre koordinatorer. En av lederne for gruppen holder på med en masteroppgave om bruk av kunst i sosialt arbeid. Gruppen kan også benyttes av barn og unge som av ulike grunner i en periode står uten dagtilbud.

Tidspunkt:         Mandager fra klokken 12:00 – 15:00
Kontaktperson:  Koordinator Stig Jensen, tlf. 414 29 616

Jentegruppe
Jentegruppen er et tilbud til jenter som har behov for sosial trening og/eller sosialisering i en liten gruppe. Gruppen ledes av fire kvinnelige koordinatorer. En av koordinatorene har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jentegruppen har faste treff hver torsdag. Treffene varierer mellom å treffes for å snakke om et oppsatt tema, gjøre en aktivitet sammen eller utføre pilatestrening. I forkant av treffene blir det servert varm mat for å skape en positiv og lun ramme rundt treffene.

Kontaktperson:  Koordinator Laila Dahle, tlf. 482 88 671

Musikkverksted
Musikkverkstedet er et tilbud i samarbeid med Aleris Ungplan. Ungdommene får opplæring i instrumenter og musikkprogrammering på data. Gruppen har også fokus på samspill i band eller mindre grupper og de prater og lytter til musikk. I tillegg får ungdommene delta på musikkafé i Fana Kulturhus, spille konserter og tilbud om å delta i "Kom Nærmere" prosjektet.

Tidspunkt:         
Onsdager fra kl. 16:00-22:00 
Sted:                CRUX oppvekst - institusjon, Kong Oskarsgt. 10
Kontaktperson:  Musikkterapeut Natan Smith, tlf. 959 77 285

Oppdatert