Gå til innholdet
Er du interessert i å jobbe som ekstravakt/ vikar hos oss?
Tidvis har vi behov for nye vikarer til våre institusjonsavdelinger. Er du interessert i å jobbe som ekstravakt/vikar, så send oss en søknad med CV.

Vi ønsker oss vikarer som er trygge på seg selv og som ønsker å jobbe i medleverturnus med ungdom som trenger stødige voksenpersoner rundt seg.

Ta gjerne kontakt med fungerende virksomhetsleder Frode Mosevoll, tlf. 977 23 311 om du er interessert.

Oppdatert