Gå til innholdet
08a6768_highres
CRUX oppvekst – institusjon gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 10 - 18 (23) år, som av ulike årsaker trenger vår støtte og hjelp. Våre oppdragsgivere er Bufetat og kommuner. Virksomheten er preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

CRUX oppvekst – institusjon søker miljøterapeuter til våre avdelinger

  • 4 stillinger ved avdelingene i Bergen og Voss (Hordaland)
  • 3 stillinger ved avdelingene i Nesodden kommune (Akershus)
  • Medleverturnus
  • Tiltredelse etter avtale

Vi har en økende pågang etter våre tjenester og søker miljøterapeuter til våre omsorgs- og atferdsavdelinger i Bergen og Voss kommune. Vi har behov for miljøterapeuter til faste stillinger og til vikariater.

Arbeidsoppgaver vil være endrings- og utviklingsarbeid med ungdommene og deres nettverk, samt oppfølging og daglig omsorg. Arbeid hos oss innebærer ansvar for faglig innhold samt dokumentasjon, planarbeid og evaluering. Arbeidet er i medleverturnus (7-14 eller 4-7 og 3-7).

Kvalifikasjoner
• Krav om 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning
• Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
• Erfaring fra tilsvarende arbeid
• Engasjement, stå på vilje og evne til fleksibilitet
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Førerkort klasse B

 Det er krav om politiattest. 

Vi tilbyr

• Utfordrende og interessante stillinger
• God faglig oppfølging
• Opplæring og veiledning
• Lønns- og arbeidsvilkår etter Virke - tariff
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist
Kortfattet søknad med CV sendes innen 29. april til post-institusjon@stiftelsencrux.no

For mer informasjon om stillingene
Jan Bjarte Kjelby, seniorrådgiver tlf. 906 28 240
Morten Myhren, enhetsleder tlf. 482 24 660 

Kort om CRUX
Stiftelsen CRUX er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen rus- og avhengighetsbehandling, barnevern, psykisk helsevern, oppfølgingstilbud til mennesker under/etter soning eller behandling, og tilbud for psykisk utviklingshemmede. Vi er rundt 600 ansatte og over 120 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter!

Oppdatert