Gå til innholdet
På CRUX Styve Gard tar vi fortløpende i mot skriftelige søknader.
P1030107
Velkommen til oss på CRUX Styve Gard. Bildet er fra avdelingen på Evanger i Voss. 

Inntak til institusjonene
Alle inntak til institusjonene starter via barneverntjenesten der barnet/ungdommen bor. Henvisningene går via enhet for inntak hos Bufetat i barnets region. 

For ungdom som bor i Oslo
Henvisning/forespørsel via Søknadsseksjonen, mottaksavdelingen i Bufetat.

Fosterhjem
Søknader om fosterhjem skjer via inntaksavdeling hos Bufetat i barnets region.

Oppfølgingsstiltak og hjemmebaserte tjenester 
Søknad om hjemmebaserte tiltak kan sendes direkte fra barneverntjenesten der familien/barnet bor.

Kontaktpersoner i CRUX Styve Gard for inntak
Institusjon
Kjetil Johnsen (fagrådgiver)
Tlf. 982 95 962 / 55 55 34 10

Oppfølgingstiltak og hjemmebaserte hjelpetiltak
Kristin Wiig (fungerende avdelingsleder)
Tlf. 940 17 375 / 55 55 34 10

Fosterhjemsavdelingen
Mariann Skarstein (avdelingsleder)
Tlf. 470 26 308 / 55 55 34 10

Søknad sendes til:
CRUX Styve Gard
Postboks 403 Marken
5832 Bergen


Oppdatert