Gå til innholdet
dsc_0332
CRUX stiftelsen Rostad er et tilbud for barn og unge i alderen 13-19 år med store omsorgsbehov. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 20 institusjonsplasser på Inderøy. Ungdommene kommer hovedsakelig fra Region Midt Norge.

Vi har også eget grunnskoletilbud gjennom Rostad Skole A/S som eies av CRUX stiftelsen Rostad, men drives på selvstendig grunnlag. 

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomheter i CRUX arbeider aktivt for å ha høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter.
Oppdatert