Gå til innholdet
Vi tilbyr oppfølging av deg og din familie i ditt hjem, eller hvis du har flyttet for deg selv. Hos oss møter du trygge voksne mennesker med relevant utdanning, og som har lang erfaring med å jobbe sammen med barn og ungdom. 
5D3_8230
I CRUX er vi medvandrere som står opp for deg som opplever sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at du kan oppleve trygghet og nå dine mål. Når vi skal jobbe sammen, får du tildelt en koordinator som kan mye om de tingene du trenger hjelp til. 

Hva gjør koordinatoren min? 
Vi vil forsøke å finne en du kan passe godt sammen med. Dere vil få god tid til å bli kjent med hverandre. Alle miljøterapeuter er tilgjengelig på en egen mobil når du og familien har behov for det. Det er miljøterapeut sin oppgave å skape trygghet i treffene, og han eller hun vil samarbeide med personer i nettverket ditt når det behov for det.

Perioden du får oppfølging kan være fra noen få måneder til flere år. Hvor mange ganger dere møtes per uke, og hva dere bruker tiden på, avgjør dere i fellesskap.

Innhold i oppfølgingen kan være alt fra samtaler, ulike aktiviteter, matlaging, skolearbeid og spille spill til å øve på andre ting som er vanskelig.

Vi har også fellesaktiviteter sammen med andre miljøterapeuter og barn/ungdom som du kan være med på. Hva du ønsker å være med på er helt opp til deg selv. Alle aktivitetene er gratis.
I CRUX er vi medvandrere som står opp for deg som opplever sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at du kan oppleve trygghet og nå dine mål. Når vi skal jobbe sammen, får du tildelt en koordinator som kan mye om de tingene du trenger hjelp til. 

Oppdatert