Gå til innholdet
gutt-med-lue
Hvem kan bo hos oss
CRUX Mons Slettens vei er et omsorgsstiltak som gir behandling og oppfølging til barn/ungdom som trenger støtte og hjelp. Avdelingen har 3-4 plasser og holder til i to hus i et boligfelt. Den er spesielt godt egnet for ungdom som trenger et tett, lite miljø med få personer å forholde seg til. Dagtilbudet på avdelingen er arbeid eller skole. Vi arbeider i hovedsak på oppdrag for Bufetat, og avdelingen er godkjent etter bvl §§ 3-2 og 5-1, a-d.

Beliggenhet
Boligene ligger i et byggefelt med flott beliggenhet. Vi legger vekt på følelsen av å fungere tilnærmet lik en familie. Boligene er et hjem for ungdommen innenfor gitte rammer. 

Kort om personalet
Vi som jobber på CRUX Mons Slettens veg arbeider medleverturnus. Det vil si at ansatte bor sammen med ungdommene over perioder. Vår oppgave er først og fremst å skape trygge og gode relasjoner oss imellom. De fleste ansatte har høyskoleutdanning, og noen har også relevant videreutdanning. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert